Concert zaterdag 28-10-2023 Bakermat Arnhem

NOVA  brengt een  programma met de  Ouverture Egmont van L. van Beethoven,  Suite  Alsaciennes van  J. Massenet en de symfonie met de Paukenroffel van  J. Haydn

Toelichting op deze werken :

De Egmont Ouverture  van  Ludwig van Beethoven is een muzikale illustratie van het  treurspel Egmont van  Goethe.

Ludwig van BEETHOVEN  (1770- 1827) componeerde al jong, kreeg les van Haydn en anderen (orgel, viool). Hij verhuisde naar Wenen waar zijn muziek zeer gewaardeerd werd door de adel. Tussen 1797 en 1802 vloeiden veel composities uit zijn pen. De Ouverture Egmont opus 84 schreef hij in 1812.

HET TREURSPEL EGMONT                                                                                                                                                                                                                                                                                                Goethe kwam op het idee voor dit treurspel over Egmont tijdens zijn studie van de Nederlandse geschiedenis.  Goethe ging vrij om met de historische feiten. De hoofdfiguur Egmont is gebaseerd op de edelman Lamoraal van Egmont, maar heeft echter weinig overeenkomsten met de echte van Egmont.                                                                                                                                                                                           De graaf van Egmont en Willem van Oranje voeren de adel aan in de strijd tegen de Spaanse onderdrukking van de Nederlanden. Als hertog van Alva door de Spaanse koning wordt benoemd tot landvoogd om orde op zaken te stellen in de Nederlanden, vlucht Willem van Oranje uit Brussel. Lamoraal van Egmont heeft wel begrip voor sommige eisen van de opstandelingen, maar is loyaal aan de Spaanse koning.  Hij onderschat het gevaar van de hertog van Alva en de Spanjaarden. Ondanks zijn populariteit bij de Nederlandse burgers, wordt zijn positie steeds wankeler, daar de Spanjaarden vinden dat hij de Beeldenstorm niet hard genoeg veroordeelt. Toch is Egmont met onder andere hertog van Alva van oordeel dat de calvinistische beroeringen moeten worden bestreden. Hij pleit vergeefs voor een pragmatische tolerantie, zodat een wig kan worden gedreven tussen de extremisten en de gematigden. Alhoewel Egmont met arrestatie wordt bedreigd, weigert hij te vluchten. Hij wordt opgepakt en ter dood veroordeeld

OUVERTURE zu Goethes Trauerspiel Egmont  (opus 84)

Beethoven schreef de Ouverture uit liefde voor Goethe. De inhoud van het Egmont drama werkte sterk op het verbeeldingsvermogen van Beethoven. De karaktervastheid en de vrijheidszin van Egmont spraken hem aan. Beethoven geeft in deze Ouverture een samenvatting van het drama: het eerste thema geeft de tirannie weer, waaronder het Nederlandse volk gebukt gaat, waarna een zeer zwaarmoedig, smekende melodie klinkt, welke de neerslachtige stemming van het volk tekent.  Een ander thema symboliseert de vrijheidsgedachte. Tussen deze thema’s wordt een spannende strijd gestreden en na een dalend kwartinterval (de slag van het beulszwaard) begint als vanuit de verte een overwinningsmuziek te klinken, welke voortdurend met sterke fanfares aanzwelt en het uur van de bevrijding aankondigt.

Jules  Massenet  (1842-1912)   Scènes Alsaciennes, suite  nr. 7

Massenet brak in 1873 door met de cantate Marie-Madaleine  en kreeg toen een aanstelling op het  Conservatorium in Parijs waar o.a.  Debussy les van hem kreeg. Hij was een beroemde  operacomponist  en schreef ook diverse  beeldende orkestsuites,  o.a. Scènes d’Alcasiennes ( een sfeermoment uit de Elzas, een streek in Noord oost  Frankrijk, die Frankrijk na de  Frans  Duitse oorlog in 1871 moest afstaan aan Duitsland). In deze suite wordt met weemoed  teruggekeken op een zomerse zondag in een  dorp in de Elzas, toen deze streek nog Frans was.  De muziek is geïnspireerd op een gedicht van Alphonse Daudet   (Alsace! Alsace!). Bij de eerste uitvoering in  1882 verwoordde Daudet zelf bij elk deel zijn nostalgische gevoelens. De  suite  heeft de  volgende delen:  Dimanche matin (een  rustige  zondagochtend),  au Cabaret (in een café), Sous les Tilleuls (een verliefd  stelletje wandelt door de  Lindenlaan)  en  Dimanche soir (het leven in de  avond)

Joseph Haydn (1732-1809)  Symfonie met de  Paukenroffel  n0. 103

De Oostenrijker Haydn kwam al jong in contact met muziek: hij zong in een kerkkoor, had muziekles en leerde ook componeren. Hij was meer dan 30 jaar in dienst van de vorsten Esterházy van Eisenstadt, voor wie hij heel veel componeerde. Na de dood van Nicolaas Esterházy verbleef hij tussen 1790 en 1795 vaak in Londen, waar hij ook zijn symfonie no. 103 ‘Mit den Paukenwirbel’ componeerde

Deze een na laatste symfonie die Haydn schreef, nr  103  (Es dur) is indrukwekkend. De langzame inleiding wordt geopend door een lange paukenroffel, waarna fagotten, cello’s en contrabassen vanuit de diepte met hun thema komen. Deze dreigende thema-inzet in het lage register veroorzaakt een soort klank, die pas in de negentiende eeuw ingeburgerd raakt; voor de laat achttiende-eeuwse luisteraar moet het zeer vernieuwend geklonken hebben. In het aansluitende Allegro horen we een wals melodie; aan het einde van dit eerste deel komen de eenzame  openingsmaten weer even terug. In het tweede deel, Andante, worden twee thema’s gevarieerd, het eerste in c-klein en het tweede in C-groot. Het  zijn Kroatische  volksmelodieën, zoals Haydn die wel vaker in zijn  composities  gebruikte. Hierna volgt een elegant Menuetto. Vernieuwend is dat in het Trio houtblazers en strijkers een imitatiespel laten horen. Het  begin van de  Finale is net zo gedurfd als dat van het eerste deel. Twee hoorns blazen een onbegeleid signaal op een manier, die Schumann en Schubert later gebruikten. Dit originele begin is een van de bijzonderheden van de Finale; het hele deel is slechts gebouwd op een thema, het heeft geen herhaling. Iedere maat is gebonden aan het beginthema. Van begin tot einde pulseert deze muziek zonder dat de inspiratie  ook maar een moment  verslapt.     (bron J  Haydn  leven en werken  Cl  Romijn)