Categorie: Bestuur&Commissies

  • Bestuur en Commissies

    Bestuur Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, financiën, administratie, PR, Concerten (zaalhuur, invallers, solisten e.d.) en interne informatievoorziening. Muziek commissie De muziek commissie adviseert het bestuur over muziekkeuze en programma’s. De muco vergadert regelmatig vóór de repetitie. Bibliotheek commissie Beheert de muziekbibliotheek van NOVA en zorgt dat bladmuziek per programma tijdig beschikbaar is. Technische…