Bestuur en Commissies

Bestuur

Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, financiën, administratie, PR, Concerten (zaalhuur, invallers, solisten e.d.) en interne informatievoorziening.

 • Voorzitter – Marie-Antoinette vd Kracht
 • Secretaris – Joke van Bergen
 • Penningmeester – Sjoukje Henstra
 • Lid – Lukas Konecny
 • Lid – Marion Gruijters
 • Lid – Marietta Schwartz
 • Lid – Marc Groenen
Muziek commissie

De muziek commissie adviseert het bestuur over muziekkeuze en programma’s. De muco vergadert regelmatig vóór de repetitie.

 • Bestuurslid – Marion Gruijters
 • Dirigent – Ghassan Alaboud
 • Hoge strijker – Nico-Jan Wouters
 • Lage strijker – Jan Vos
 • Blazer – Vacature
 • Lid – Vacature
Bibliotheek commissie

Beheert de muziekbibliotheek van NOVA en zorgt dat bladmuziek per programma tijdig beschikbaar is.

 • Francesca Kirch
Technische commissie

Beheert lampjes, lessenaars, mappen e.d:

 • Mariëtta Schwarz
Orkestcommissie

Bespreekt de bezetting van het orkest als dat nodig of gewenst is.

 • Voorzitter bestuur: Marie-Antoinette vd Kracht
 • Concertmeester: Anna Albers
 • Aanvoerder 2de violen: Rina Crum
 • Aanvoerder Alten: Marietta Schwarz
 • Aanvoerder Celli: Jan Vos / Heleen Schoorl
 • Aanvoerder Contrabassen: José Arends
 • Aanvoerder blazers: Marie-Antoinette van der Kracht
 • Dirigent: Ghassan Alaboud
Website

Inhoudelijk beheer:

 • Nico-Jan Wouters
 • Heleen Schoorl

Technisch beheer:

 • Heleen Schoorl
 • Nico-Jan Wouters

Facebook:

 • Joke van Bergen