• 14 mei optreden in Hal stadhuis Arnhem i.v.m. FASO jubileum, 14.30-15.30,
  • 17 juni (jubileum)concert in de Bakermat (voorheen Diaconessenkerk), avond,
  • 22 en 23 okt Concert met projectkoor Driel.